Tìm sản phẩm: Tìm kiếm nâng cao
Trang chủ > DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VERNIER > Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm
Giới Thiệu
Liên hệ-Vị trí-Tài Khoản-Giao hàng
Bảo hành-Sửa chữa-Thay pin
Cách bảo quản máy tính
Phân biệt thật giả
Tải sách Hướng Dẫn Sử Dụng
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Khuyến mãi giảm giá cuối năm
Máy tính Texas Ti-nSpire, Ti-nSpire CX
Máy tính Texas Ti-84 ,Ti-89 Titanium
Máy tính Texas phổ thông Cấp II, III
Máy tính tài chánh Texas BA II thi CFA
Máy tính Texas BAII Plus, BAII Plus Pro
Bộ thiết bị giảng dạy T³ cho Giáo viên
Phần mềm Ti-SmartView, Ti-nSpire
Thiết bị Ti trợ giảng cho Giáo viên
Pin - phụ kiện - sửa chữa
Bộ thí nghiệm môn Sinh Vật Học
Bộ thí nghiệm môn Hóa Học
Bộ thí nghiệm môn Tóan Học
Bộ thí nghiệm môn Vật Lý
Bộ thí nghiệm môn Sinh Lý Học
Bộ thí nghiệm môn Hóa cao cấp
Bộ thí nghiệm Khoa Học Địa Cầu
Bộ thí nghiệm Khoa học Tự Nhiên
Bộ thí nghiệm QUICK START
Bộ thí nghiệm Môi trường
Bộ thí nghiệm bậc Tiểu Học
Bộ thí nghiệm THCS & THPT
Bộ thí nghiệm Hỗn hợp
Bộ thí nghiệm Khoa học Kỹ thuật
Bộ thí nghiệm Khoa học điều tra
TRẠM QUAN TRẮC THỜI TIẾT
Thiết bị cảm biến Vernier
Thiết bị giao diện và phần mềm
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm
Phụ kiện Vernier
Bộ thí nghiệm Khoa học Nông nghiệp
Thiết bị phòng thí nghiệm
Bộ thí nghiệm khoa học Pháp y
Cảm biến Wireless
Máy tính Casio Fx-570EX ClassWiz, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-991ES PLUS
Máy tính Casio FX-9860GII SD, FX-2.0
Máy tính Casio FX-4500PA, FX-5800P
Máy tính tài chánh Casio FC-200V
Máy tính tiền Casio In ra giấy, In ra Bill
Máy in nhãn Casio KL820,KL60,KL120
Máy tính Casio bỏ túi 8,10,12 số
Máy tính Casio để bàn 10,12,14,16 số
Tape In nhãn 6-9-12-18-24mm
Mực in-Giấy in-Adaptor máy tính tiền
Máy tính Vinacal 570ES Plus II
Máy tính chịu nước, chống bụi
Máy tính in bằng nhiệt
Đồng hồ bấm giây Q&Q-Citizen Nhật
Đồng hồ bấm giây Casio - Nhật
Đồng hồ bấm giây Control USA
Đồng hồ bấm giây Extech USA
Đồng hồ điện tử G-Shock Q&Q-Citizen
Đồng hồ Báo thức-treo tường Q&Q
Đồng hồ Đeo tay Q&Q Citizen Attractive
Đồng hồ đeo tay nam Q&Q Citizen
Đồng hồ đeo tay nữ Q&Q Citizen
Đồng hồ cặp đôi Q&Q Citizen
Đồng hồ trẻ em
Đồng hồ 6 kim Chronograph
Đồng hồ tuổi học trò
Đồng hồ Grandeux
Đồng hồ màn hình kép
Đồng hồ dây da
Đồng hồ Điện tử Casio và G-Shock
Đồng hồ Casio ProTrek
Đồng hồ Casio Edifice
Đồng hồ Casio Báo Thức-Treo Tường
Đồng hồ Casio Standard Nam-Nữ
Đồng hồ cặp đôi
Pin đồng hồ, Pin cúc áo, Pin đồng tiền
Pin tiểu AA, Pin đũa AAA, Pin C,D,9V
Pin sạc AA,AAA,C,D,9V-Máy sạc Pin
Adaptor các loại & Cáp truyền dữ liệu
Diễn đàn
User Online: 11
Counter: 3552025
Select Language
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm
Real-World Math with Vernier [RWV]
Cuốn sách này bao gồm các thí nghiệm thực hành khái niệm Tuyến tính, bậc 2, chức năng Periodic, thống kê, hệ thống của Phương trình... sử dụng với máy tính Ti-Nspire
Organic Chemistry with Vernier [CHEM-O]
Cuốn sách này làm cho nó dễ dàng thực hiện các thí nghiệm hóa học liên quan đến đặc tính các phản ứng và các hợp chất khi sử dụng Vernier Melt Station, Mini Gas Chromatograph, SpectroVis Plus, và Polarimeter.
Investigating Biology through Inquiry [BIO-I]
Cuốn sách này giúp bạn tích hợp các khuyến nghị của Tầm nhìn và thay đổi trong sinh học tất cả chương trình học của bạn.Thực hiện mẫu điều tra sinh học, bao gồm câu hỏi và dữ liệu mẫu các chủ đề sinh học phân tử. Organismal sinh học. Sinh thái học. Tiến hóa
Agricultural Science with Vernier [AWV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Khoa học Nông nghiệp. Tác Giả: Robyn Johnson, Michael Collins, Gretchen Stahmer DeMoss, John Gastineau, Dan Holmquist, Jeffrey Lukens, David Masterman, Kelly Redding, and Don Volz.
Giá: 1 478 000VND
Human Physiology with Vernier [HP-A]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Khoa học Tự Nhiên với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: Diana Gordon and Steven L. Gordon, M.D.
Giá: 1 478 000VND
Physics with Vernier [PWV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Vật lý với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: Kenneth Appel, John Gastineau, Clarence Bakken, and David Vernier
Giá: 1 478 000VND
Physical Science with Vernier [PSV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Khoa học Tự Nhiên với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: Donald L. Volz and Sandy Sapatka
Giá: 1 478 000VND
Water Quality with Vernier [WQV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Môi trường nước với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: David Masterman and Kelly Redding
Giá: 1 478 000VND
Earth Science with Vernier [ESV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Khoa học Trái Đất với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: Robyn Johnson, Gretchen Stahmer DeMoss, and Richard Sorensen
Giá: 1 478 000VND
Chemistry with Vernier [CWV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Hóa học với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: Dan D. Holmquist, Jack Randall, and Donald L. Volz
Giá: 1 478 000VND
Biology with Vernier [BWV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Sinh vật học với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: David Masterman and Kelly Redding
Giá: 1 478 000VND
Middle School Science with Vernier [MSV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm khoa học với dụng cụ thí nghiệm Vernier. Tác giả: Donald L. Volz Sandy Sapatka
Giá: 1 478 000VND
Forensics with Vernier [FWV]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn khoa học với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác Giả: Jacklyn Bonneau
Giá: 774 000VND
Investigating Environmental Science through Inquiry [ESI]
Sách điều tra môi trường hướng dẫn thực hành thí nghiệm các môn khoa học môi trường với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác giả: Donald L.Volz
Giá: 1 478 000VND
Advanced Biology with Vernier [BIO-A]
Giáo trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm môn Sinh học với Computer, LabQuest, Máy tính Ti. Tác giả: David Masterman, Kelly Redding
Giá: 1 478 000VND
Water Quality with Calculators [WQCALC]
Giáo trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm môn Môi trường nước với Máy tính Ti. Robyn Johnson, Scott Holman and Dan Holmquist.
Giá: 1 478 000VND
Water Quality with Computers [WQC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thực hành môn Môi trường nước với Computer. Tác giả: Robyn Johnson, Kelly Redding, Dan Holmquist.
Giá: 1 478 000VND
Physics with Calculators [PWCALC]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Vật lý với Máy tính Ti. Tác Giả: Kenneth Appel, John Gastineau, Clarence Bakken, Rick Sorensen.
Giá: 1 478 000VND
Physics with Computers [PWC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Vật lý với Computer. Tác Giả: Kenneth Appel, John Gastineau, Clarence Bakken, David Vernier.
Giá: 1 478 000VND
Physical Science with Calculators [PSCALC]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn khoa học tự nhiên với Máy tính Ti. Tác Giả: Donald L. Volz, Sandy Sapatka.
Giá: 1 478 000VND
Physical Science with Computers [PSC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn khoa học tự nhiên với Computer. Tác Giả: Donald L. Volz, Sandy Sapatka
Giá: 1 478 000VND
Middle School Science with Calculators [MSCALC]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn khoa học THCS với Máy tính Ti. Tác Giả: Donald Volz, Sandy Sapatka.
Giá: 1 478 000VND
Middle School Science with Computers [MSC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn khoa học THCS với Computer. Tác Giả: Donald Volz, Sandy Sapatka.
Giá: 1 478 000VND
Real-World Math Made Easy [RWCALC]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Tóan với máy tính Ti . Tác Giả: John Gastineau, Chris Brueningsen, Bill Bower, Linda Antinone, Elisa Kerner
Giá: 568 000VND
Real World Math with Computers [RWC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Tóan với Computer . Tác Giả: John Gastineau, Chris Brueningsen, Bill Bower, Linda Antinone, Elisa Kerner
Giá: 1 478 000VND
Let's Go! Elementary Science [ELB-SCI]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm cho giáo viên tiểu học.
Giá: 681 000VND
Let's Go! Investigating Temperature [ELB-TEMP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm cho giáo viên tiểu học.
Giá: 340 000VND
Earth Science with Calculators [ESCALC]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm Khoa học Địa cầu với Máy tính Ti. Tác Giả: Robyn Johnson, Gretchen Stahmer DeMoss, Richard Sorensen.
Giá: 1 022 000VND
Earth Science with Computers [ESC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm Khoa học Địa cầu với Computer . Tác Giả: Robyn Johnson, Gretchen Stahmer DeMoss, Richard Sorensen.
Giá: 1 478 000VND
Advanced Chemistry with Vernier [CHEM-A]
Giáo trình hướng dẫn thí nghệm môn Tiền Hóa học với dụng cụ Vernier. Tác giả: Jack Randall Sally Ann Vonderbrink, Don Volz, Dan Holmquist, John Gastineau, Greg Dodd, Charles W. Eaker.
Giá: 1 478 000VND
Nuclear Radiation with Computers and Calculators [NRCC]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn vật lý Khoa học hạt nhân phóng xạ với Computer và Máy tính Ti. Tác Giả: John Gastineau.
Giá: 1 478 000VND
Biology with Computers [BWC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thực hành môn Sinh học với Computer. Tác giả: David Masterman Kelly Redding
Giá: 1 478 000VND
Chemistry with Computers [CWC-LP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm môn Hóa học với Computer. Tác giả: Dan Holmquist Donald Volz.
Giá: 1 478 000VND
Ciencias con lo Mejor de Vernier [CMV-LP]
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm khoa học tiếng Tây ban Nha. Tác giả: Rolando A. Diaz Delgado
Giá: 1 478 000VND
Human Physiology with Vernier [HP-A]
Giáo trình hướng dẫn thực hành môn Sinh lý học với thiết bị Vernier. Tác giả: Diana Gordon Steven L. Gordon, M.D.
Giá: 1 478 000VND
Science With Handhelds [SWH]
Giáo trình hướng dẫn thực hành môn Khoa học với máy Paml. Tác giả: Edited by John Gastineau, Dan Holmquist, Gretchen Stahmer DeMoss.
Giá: 1 478 000VND
Biology with Calculators [BWCALC]
Giáo trình hướng dẫn thực hành môn Sinh học với máy tính Ti. Tác giả: David Masterman - Kelly Redding
Giá: 1 478 000VND
Chemistry with Calculators [CWCALC]
Giáo trình hướng dẫn thực hành môn Hóa học với máy tính Ti. Tác giả: Dan Holmquist Donald Volz
Giá: 1 478 000VND
Trang:[1]